• เบอร์โทร: 093-162-8118
 • อีเมล์: watsungkanupap@gmail.com

ประวัติ
วัดสังฆานุภาพ

หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ตั้งใจจะพัฒนาพุทธอุทยาน ประวัติศาสตร์ ๕,๐๐๐ ปี ให้ เป็นวัดในพระพุทธศาสนา

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร

ผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ผู้ก่อตั้งวัดสังฆานุภาพ
ผู้ก่อตั้งศูนย์การศึกษาพระบาลีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

ประวัติ
เจ้าอาวาส

เสนาสนะ

คณาจารย์

 • แผนกบาลี
 • แผนกนักธรรม
คณาจารย์ทั้งหมด

นักเรียน

 • แผนกบาลี
 • แผนกนักธรรม
นักเรียนทั้งหมด

สถิติสำนักเรียน

คณาจารย์
 1. แผนกบาลี: 0 รูป
 2. แผนกนักธรรม: 0 รูป
นักเรียน
 1. แผนกบาลี: 0 รูป
 2. แผนกนักธรรม: 0 รูป
 1. วัดสังฆานุภาพ
  จังหวัดกำแพงเพชร